Prijava za BRUCOŠE (Preuzimanje dokumenata)PRIJAVA

Prijave za upis na DIPLOMSKE STUDIJE PRIJAVA (za studente koji su ili će završiti preddiplomske studije)

UKOLIKO NISTE STUDIRALI NA FERITU, POŠALJITE svoj OIB i JMBAG na dario.dosen@ferit.hr.